druhá světová válka, 1939-1945 40 Židé 25 koncentrační tábory 23 druhá světová válka (1939-1945) 20 holocaust (1939-1945) 18 holocaust, 1939-1945 12 protifašistický odboj 11 concentration camps 10 perzekuce 10 Jews 9 vojáci 9 World War (1939-1945) 8 persecutions 7 společnost a politika 7 dějiny 6 děti a válka 6 přeživší holocaust 6 zahraniční vztahy 6 holocaust survivors 5 ozbrojené síly 5 vojenské operace 5 anti-fascist movements 4 bojové operace 4 children and war 4 lékaři 4 politická perzekuce 4 váleční zajatci 4 zahraniční odboj 4 zahraniční vojenské jednotky 4 zločiny nacismu 4 židovské děti 4 židovské ženy 4 Jewish children 3 Jewish women 3 každodenní život 3 majetkové konfiskace 3 partyzáni 3 partyzánské hnutí 3 politické soudní procesy 3 věznice 3 američtí spisovatelé 2 atentát na Heydricha (1942 : Praha, Česko) 2 crimes of Nazism 2 exilová vláda 2 hnutí odporu 2 imigranti 2 letecké operace 2 nacistická perzekuce 2 nacisté 2 nucené vystěhování 2 námořní operace 2 oběti komunismu 2 okupační politika 2 osobnosti 2 physicians 2 podzemní prostory 2 političtí vězni 2 pracovní tábory 2 rolníci 2 sedláci 2 speciální jednotky (vojenství) 2 stalinismus 2 vlastivěda 2 vnitřní politika 2 vojenské dějiny 2 vojenské stavby 2 vojenští letci 2 váleční zločinci 2 Češi 2 Benešovy dekrety 1 Charkov, bitva, 1942 1 Czech authors 1 Filipíny, bitva, 1944-1945 1 Gustavova linie 1 Jewish ghettos 1 Ležáky massacre (1942 : Ležáky, Czechia) 1 Monte Cassino, bitva, 1944 1 Nazi persecution 1 Nazis 1 Nazism 1 Nazism and women 1 Operation Anthropoid (1941-1942) 1 Pražské jaro, 1968 1 Romové 1 Srpen, 1968 1 adolescent girls 1 agenti 1 americký román 1 arabsko-izraelské konflikty 1 arizace 1 artists 1 assassination of Reinhard Heydrich (1942 : Prague, Czechia) 1 bitvy 1 bombardování 1 collaborationists 1 detekce bojových chemických látek 1 diplomatická jednání 1 diplomaté 1 dospívající dívky 1 děti 1