dějiny 19 politici 17 interpretace a přijetí literárního díla 13 panovnice 12 česká poezie 9 dějiny módy 8 filozofové 8 odívání 8 francouzské malířství 7 literární život 7 česká literatura 7 literárněvědné rozbory 6 malíři 6 čeští spisovatelé 6 dějiny odívání 5 literatura a společnost 5 moderní malířství 4 německá filozofie 4 móda 3 osobnosti 3 politické názory a postoje 3 psychologie osobnosti 3 společnost a politika 3 anglické drama 2 cesty a pobyt 2 etika 2 impresionismus (umění) 2 iracionalismus 2 komunistický režim 2 kultura a společnost 2 literární kritika 2 osobnost v politice 2 pedagogové 2 politické dějiny 2 postimpresionismus (umění) 2 pražští němečtí spisovatelé 2 princové 2 textová analýza 2 vlastivěda 2 voluntarismus 2 zahraniční politika 2 šlechtici 2 Bůh a člověk 1 američtí spisovatelé 1 analytická filozofie 1 anglická poezie 1 angličtina 1 angličtí dramatici 1 archeologické výzkumy 1 autismus 1 bezpečnostní služby 1 bohemistika 1 cestovatelky 1 christianizace 1 církevní dějiny 1 diplomacie 1 divadelní režiséři 1 divadlo 1 dobrodruzi 1 dobrodružné cesty 1 druhá světová válka (1939-1945) 1 dějiny divadla 1 dějiny četby 1 děti panovníků 1 evangeličtí teologové 1 evropská literatura 1 evropské malířství 1 fenomenologie 1 filozofie 1 filozofie ducha 1 filozofie jazyka 1 filozofie přírody 1 francouzská literatura 1 francouzské básnířky 1 genocida 1 geopolitika 1 historici 1 historici umění 1 holocaust, 1939-1945 1 humanismus 1 intelektuální život 1 investigativní žurnalistika 1 komunisté 1 krajka 1 kulturní aspekty 1 kulturní život 1 křesťanská filozofie 1 křesťanské církve 1 křesťanské světice 1 lež 1 literatura a filozofie 1 literární festivaly 1 literární komparatistika 1 literární náměty 1 literární překlady 1 literární tvorba 1 literární vlivy 1 literární výchova 1 malířství 1 manželky panovníků 1