koncentrační tábory 19 Židé 19 holocaust, 1939-1945 18 holocaust (1939-1945) 11 druhá světová válka, 1939-1945 9 perzekuce 8 concentration camps 7 Jews 6 dějiny 5 holocaust survivors 5 přeživší holocaust 5 děti a válka 4 lékaři 4 persecutions 4 židovské ženy 4 Jewish women 3 druhá světová válka (1939-1945) 3 zločiny nacismu 3 nacisté 2 physicians 2 podzemní prostory 2 světová válka 2., 1939-1945 2 vojenské dějiny 2 vojenské stavby 2 ženy a válka 2 židovská ghetta 2 židovské děti 2 Jewish ghettos 1 Nazis 1 Němci 1 Romové 1 adolescent girls 1 americký román 1 američtí spisovatelé 1 arabsko-izraelské konflikty 1 chemičky 1 children and war 1 crimes of Nazism 1 diplomatická jednání 1 dospívající dívky 1 důstojníci 1 evropská literatura 1 experiments in men 1 filantropové 1 filozofické aspekty 1 filozofie 1 fyzičky 1 genocida 1 imigranti 1 interpretace a přijetí literárního díla 1 katoličtí kněží 1 konkordáty 1 kultura 1 křesťanství a politika 1 literární náměty 1 logoterapie 1 matky a dcery 1 matky a děti 1 moderní společnost 1 mothers and children 1 novináři 1 násilí na ženách 1 osobnosti 1 papežové 1 persecution 1 pokusy na lidech 1 političtí vězni 1 polští spisovatelé 1 postmoderní společnost 1 pracovní tábory 1 pregnant women 1 prostituce 1 prostitution 1 protifašistický odboj 1 psychologové 1 rodiny s dětmi 1 sexuální násilí 1 sexuální zneužívání 1 slovenská literatura 1 smysl života 1 sociologové 1 soudní procesy 1 speciální jednotky (vojenství) 1 studium a výuka 1 stát a církev 1 sudetoněmecká otázka 1 těhotné ženy 1 těžba uranu 1 umění 1 vlastivěda 1 vzdělávací projekty 1 válečné zločiny 1 váleční zločinci 1 věda a společnost 1 vězeňkyně 1 zaniklé obce 1 zločiny proti lidskosti 1 zoologické zahrady 1 záchrana 1 útěky z vězení 1